Откриването на учебна 2016-2017 година ще се състои на 15.09.2016 г. от 9.00 часа в двора на ОУ "Любен Каравелов"- град Бургас. Моля, учениците да се явят в 8.45 часа.

В ОУ “Л. Каравелов” се организира изкупуване и разпродажба на ученическо униформено облекло. Ще се изкупуват униформи или части от тях. Дрехите трябва да са изпрани и изгладени и на всеки елемент от тях (елек, пола, панталон и т.н.) да има закрепено листче с името и класа на детето. Желателно е, при оставяне за продажба на пълен комплект униформа, тя да е на закачалка.

Изкупуването ще се проведе в стая 33, ет. 3 на училището по следния график:

От 08.09.2016 г. до 10.09.2016 г, включително – всеки ден от 10:00 – 13:00ч.

 

Уважаеми родители, на 16 .09.2016 г. от 18.00 ч. ще се проведe  среща с родителите на учениците от II,III и IV клас . Родителската среща за учениците от VI и VII клас ще се проведе на 17.09.2016 г. от 18.00 ч.