• Начало
  • Изящни и приложни изкуства

Изящни и приложни изкуства

 

Модулът включва  занимания по живопис, графика, комикс, батик, дизайн и стъклопис. Учениците ще придобият знания и умения за създаване на уникални  произведения, творчески проекти и продукти. Обучението ще допринесе за формиране на естетически вкус и собствен стил, ще формира умения за себеизразяване чрез художествени средства.

Добри практики:

 

http://

https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2022/05/Prezentatsiya-Modul-IPI.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=fVtfWFmgBYI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=aS0yDpLKK1g

 

Страници