За вас седмокласници

 

Дата Наименование Файл Забележка
25.06.2021 Online кандидатстване след завършен VII клас https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2021/06/online-7-2021.pdf ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНA
08.04.2022 Актуална информация от РУО https://www.ruoburgas.org/-v-.html ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
01.04.2021 Презентация https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2021/05/kampaniya-sedmi-klas-2020-2021.ppt ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
02.04.2021 Хронични заболявания Работно време на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домовете за деца, лишени от родителски грижи, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства след периода на извънредното положение – от 03.05. до 21.05.2023 г. ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
08.04.2022 План прием

https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2022/04/Darzhaven-plan-priem.pdf

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
08.04.2022 ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС http://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2016/12/dejnosti-7-klas.pdf ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

 

Страници