Профил на купувача

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП :

Вид на процедурата: Процедура за възлагане на поръчка
Име на поръчката: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Любен Каравелов”-гр. Бургас, за учебната 2020/2021
Уникален номер в регистъра на ОП : 967582 :http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=967582&newver=2

Решение : https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2020/03/CCF_000011.pdf

Документация : https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2020/03/Dokumentatsiya.doc

Протокол :https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2020/04/P-RO-T-O-K-OL.pdf

 

Страници