Бюджет

Дата Бюджет Отчет
02.07.2025 Второ  тримесечие 2024
04.04.2024 Първо тримесечие 2024
01.03.2024 Бюджет 2024
05.01.2024 Четвърто   тримесечие 2023
04.10.2023 Трето  тримесечие 2023
21.09.2023 г. Утвърден бюджет за 2023
07.07.2023 Второ тримесечие 2023
07.04.2023 Първо тримесечие 2023
11.01.2023 Четвърто тримесечие 2021
10.10.2022 Трето тримесечие 2022
06.07.2022 Второ  тримесечие 2022
21.04.2022 Бюджет 2022
21.04.2022 Бюджет 2021
06.04.2022 Първо тримесечие 2022
12.01.2022 Четвърто тримесечие 2021
07.10.2021 Трето  тримесечие 2021
07.07.2021 Второ  тримесечие 2021
12.04.2021 Първо тримесечие 2021
14.01.2021 Четвърто тримесечие 2020
15.10.2020 Трето тримесечие 2020 https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2020/10/Presentation-3-trim-2020.ppt
06.07.2020 Второ тримесечие 2020 https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2020/03/Presentation-proekt-2020.ppt
18.02.2020 Отчет 2019 https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2020/02/Presentation-4-trim-2019.ppt
28.01.2020 Четвърто тримесечие 2019 https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2020/02/Presentation-4-trim-2019-1.ppt
29.10.2019 Трето тримесечие 2019 https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2020/02/Presentation-3-trim-2019.ppt
25.07.2019 Второ тримесечие 2019 https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2020/02/Presentation-2-trim-2019.ppt
18.03.2019 Бюджет 2019 http://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2017/09/Presentation-proekt-2019.ppt
28.01.2019 Четвърто тримесечие 2018 http://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2017/09/Presentation-4-trim-2018.ppt
29.10.2018 Трето тримесечие 2018 http://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2017/09/Presentation-3-trim-2018.ppt
25.07.2018 Второ тримесечие 2018 http://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2017/09/Presentation-2-ro-trim-2018.ppt
20.04.2018 Първо тримесечие 2018 http://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2018/07/Presentation-1-vo-trim-2018.ppt
 26.02.2018  Бюджет 2018  http://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2017/09/Presentation-proekt-2018.ppt
 05.01.2018 Четвърто тримесечие 2017  http://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2017/09/Presentation-4-trim-2017.ppt
 16.10.2017 Трето тримесечие 2017  http://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2017/09/Presentation-4-trim-2017.ppt
 20.07.2017  Второ тримесечие 2017  http://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2017/09/Presentation-2-trim-2017.ppt
 24.04.2017  Първо тримесечие 2017 http://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2017/09/Presentation-1-trim-2017.ppt
 20.02.2017  Бюджет 2017  http://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2017/09/Presentation-proekt-20171.ppt

 

Страници