Прием I клас

Уважаеми родители, кандидатстването за I клас се извършва на следната платформа :  https://www.uburgas.org/

 

Прием за учебната 2024-2025 година :

Може да се запознаете с правилата за прием на деца в ДГ и I клас за учебната 2024-2025 г. тук : https://www.burgas.bg/bg/pravila-za-priem-na-detsa-v-dg-i-parvi-klas-za-uchebnata-2022/2023-godina/

 

Класни ръководители на първи клас :

 

 

Заповед за 1 клас :

 

https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2023/03/zapoved-1-klas.pdf

 

Заявление за записване в Iклас   https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2022/05/zayavlenie-parvi-klas.docx

 

Страници