Педагогическа колегия

 • Пепа Марчева Пепа Марчева
  ДИРЕКТОР
  Телефон: 0879565088
  E-mail: [email protected]
  Ивайло Бинев-  Ивайло Бинев
  ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
  Телефон: 0879565077
  E-mail: [email protected]
  Ваня Стоева  Ваня Стоева
  ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
  Телефон: 0879565077
  E-mail: [email protected]
 • НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ:
  Женя Илиева- класен ръководител на I a клас
  Боряна Дичева- класен ръководител на I б клас
  Венцислава Борисова- класен ръководител на I в клас
  Миглена Маркова-Господинова– класен ръководител на I г клас
  Камелия Янчева- класен ръководител на II а клас
  Славка Камбурова- класен ръководител на ІI б клас
  Татяна Георгиева– класен ръководител на II в клас
  Иванка Петкова- класен ръководител на ІI г клас
  Галина Томова- класен ръководител на IIIа клас
  Ивалина Гюрова- класен ръководител на IІIб клас
  Валентина Гинева- класен ръководител на IIIв клас
  Гергана Гинева-Йорданова- класен ръководител IІIг клас
  Лилия Христова- класен ръководител на ІV а клас
  Николина Стоянова- класен ръководител на ІV б клас
  Ивелина Цвяткова- класен ръководител на IV в клас
  Ваня Стоева – класен ръководител на IV г клас и учител по английски език

  Боряна Петрова-учител ГЦО I а клас
  Ирина Наумова-учител ГЦО I б клас
  Верка Иванова- учител ГЦО I в клас
  Ивета Георгиева-учител ГЦО I г клас
  Таня Колева– учител ГЦО ІI а клас
  Николина Ковачева- учител ГЦО II в + б клас
  Веселина Кремакова – учител ГЦО IІ г+б клас
  Николай Стоянов- учител ГЦО IIIа клас
  Теодора Иванова- учител ГЦО III б клас
  Стела Парапанова-учител ГЦО III в клас
  Сияна Шарпова- учител ГЦО III г клас
  Пламена Цинова- учител ГЦО IV б + а клас
  Йоана Петрова-учител ГЦО IV в + а клас
  Гергана Георгиева- учител ГЦО IV г + а клас
  Пенка Стойкова-Стрежева- учител ГЦО V клас

  Димитринка Генчева– учител по музика в начален и прогимназиален етап
  Костадин Бирбочуков- учител физическо възпитание и спорт в начален и прогимназиален етап
  Кирчо Петков- физическо възпитание и спорт
  Павлина Иванова- учител по изобразително изкуство в начален етап
  Ваня Николова Маврова- хореография в начален и прогимназиален етап
  Севдалин Трендафилов- хореография в начален и прогимназиален етап
  Надежда Сандева– учител по английски език в начален и прогимназиален етап
  УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:
  Диана Иванова-Дойнова- български език и литература
  Таня Трандева- български език и литература/класен ръководител VI а клас
  Яна Костадинова- български език и литература/класен ръководител V г клас
  Росица Стефанова- математика/физика/ИТ/ класен ръководител VIIв клас
  Красимира Беловска– математика/ИТ/ класен ръководител V в клас
  Валентина Атанасова- математика/ИТ/ класен ръководител VI б клас
  Димитър Митев- история и цивилизации/ класен ръководител VIIa клас
  Васка Чакърова- география и икономика/биология и ЗО/ класен ръководител VIг клас
  Ивелина Славова- химия и ООС/човекът и природата/ ИТ класен ръководител V а клас
  Милена Кашукеева-Ангелски – учител по английски език/ класен ръководител V б клас
  Димитринка Генчева- учител по музика
  Тодор Жеков- изобразително изкуство
  Севдалин Трендафилов- хореография класен ръководител на VIIб клас
  Ваня Николова Маврова- хореография
  Ивелина Колева- технологии и предприемачество класен ръководител VI в клас
  Кирчо Петков физическо възпитание и спорт
  Костадин Бирбочуков- учител физическо възпитание и спорт
  ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ:
  Нели Андреева- ресурсен учител
  Ралица Колева- педагогически съветник
  Жулиета Вечерникова- логопед
 • УЧИТЕЛИ 2022-2023

Страници