Педагогическа колегия

 • Пепа Марчева Пепа Марчева
  ДИРЕКТОР
  Телефон: 0879565088
  E-mail: lkaravelov@abv.bg
  Ивайло Бинев-  Ивайло Бинев
  ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
  Телефон: 0879565077
  E-mail: lkaravelov@abv.bg
  Женя Илиева  Женя Илиева
  ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
  Телефон: 0879565077
  E-mail: lkaravelov@abv.bg
 • НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ:
  Иванка Петкова- класен ръководител на Іа клас
  Камелия Янчева- класен ръководител на Іб клас
  Славка Камбурова- класен ръководител на Ів клас
  Татяна Георгиева– класен ръководител на Iг клас
  Галина Томова- класен ръководител на ІIа клас
  Ивалина Гюрова- класен ръководител на ІIб клас
  Валентина Гинева- класен ръководител на IIв клас
  Гергана Гинева-Йорданова- класен ръководител ІIг клас
  Галина Томова- класен ръководител на ІIIа клас
  Ивалина Гюрова- класен ръководител на ІIIб клас
  Галина Христова- класен ръководител на IІIв клас
  Надежда Сандева – класен ръководител на IIIг клас и учител по английски език
  Йорданка Тодорова- класен ръководител на ІVа клас
  Боряна Дичева- класен ръководител на IVб клас
  Миглена Марков-Господинова- класен ръководител на ІVв клас
  Анелия Шидерова– класен ръководител на IVг клас
  Таня Колева– учител ГЦО Іа клас
  Николина Ковачева- учител ГЦО Iб клас
  Благовестка Дерменджиева- учител ГЦО Ів клас
  Яна Костадинова– учител ГЦО Іг клас
  Ирина Наумова- учител ГЦО IIа клас
  Женя Стоянова- учител IIа клас
  Венцислава Борисова- учител ГЦО ІIв клас
  Николай Стоянов- учител ГЦО IIIа клас
  Пенка Стойкова-Стрежева- учител ГЦО ІIIа клас
  Веселина Павлова– учител ГЦО ІIIб клас
  Ирина Цвяткова- учител ГЦО ІIIв клас
  Милена Кашукеева-Ангелски- учител ГЦО ІIIг клас
  Йоана Петрова- учител ГЦО ІVа клас
  Верка Иванова- учител ГЦО Іvб/г клас
  Гергана Георгиева- учител ГЦО IV в/г клас
  Димитринка Генчева– учител по музика в начален и прогимназиален етап
  Костадин Бирбочуков- учител физическо възпитание и спорт в начален и прогимназиален етап
  Кирчо Петков- физическо възпитание и спорт
  Павлина Иванова- учител по изобразително изкуство в начален етап
  Ваня Николова Маврова- хореография в начален и прогимназиален етап
  Севдалин Трендафилов- хореография в начален и прогимназиален етап
  Надежда Сандева– учител по английски език в начален и прогимназиален етап
  УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:
  Диана Иванова-Дойнова- български език и литература/класен ръководител VIIб клас
  Таня Трандева- български език и литература/класен ръководител Vа клас
  Благовеста Деянова- български език и литература
  Росица Стефанова- математика/физика/ИТ/ класен ръководител VIв клас
  Красимира Беловска– математика/ИТ/ класен ръководител VIIв клас
  Валентина Атанасова- математика/ИТ/ класен ръководител Vб клас
  Димитър Митев- история и цивилизации/ класен ръководител VIa клас
  Васка Чакърова- география и икономика/биология и ЗО/ класен ръководител Vг клас
  Ивелина Славова- химия и ООС/човекът и природата/ ИТ класен ръководител VIIа клас
  Петя Гаврилова- учител по английски език
  Димитринка Генчева- учител по музика
  Тодор Жеков- изобразително изкуство
  Севдалин Трендафилов- хореография класен ръководител на VIб клас Ваня Николова Маврова- хореография
  Ивелина Колева- технологии и предприемачество класен ръководител Vв клас
  Кирчо Петков физическо възпитание и спорт
  Костадин Бирбочуков- учител физическо възпитание и спорт
  ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ:
  Нели Андреева- ресурсен учител
  Ралица Колева- педагогически съветник
  Жулиета Вечерникова- логопед
 • УЧИТЕЛИ 2021-2021

Страници