Педагогическа колегия

 • Ивайло Бинев-  Ивайло Бинев
  ДИРЕКТОР
  Телефон: 0879565077
  E-mail: [email protected]
  Татяна Георгиева,  Татяна Георгиева
  ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
  Телефон: 0879565077
  E-mail: [email protected]
 • НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ:
  Теодора Иванова- класен ръководител на I a клас
  Ивелина Цвяткова- класен ръководител на I б клас
  Лилия Христова- класен ръководител на I в клас
  Галина Томова– класен ръководител на I г клас
  Пламена Цинова- класен ръководител на I д клас
  Женя Илиева- класен ръководител на II a клас
  Боряна Дичева- класен ръководител на II б клас
  Венцислава Борисова- класен ръководител на II в клас
  Жанета Стойкова– класен ръководител на II г клас
  Камелия Янчева- класен ръководител на III а клас
  Славка Камбурова- класен ръководител на ІII б клас
  Ирина Наумова– класен ръководител на III в клас
  Иванка Петкова- класен ръководител на ІII г клас
  Вяра Алексиева- класен ръководител на IV а клас
  Ивалина Гюрова- класен ръководител на IV б клас
  Валентина Гинева- класен ръководител на IV в клас
  Гергана Гинева-Йорданова- класен ръководител IV гклас

  Ана Кирова- -учител ГЦО I а клас
  Йоана Петрова-учител ГЦО I б клас
  Златина Крумова- -учител ГЦО I в клас
  Кристина Секиранова-учител ГЦО I в клас
  Гергана Георгиева- учител ГЦО I д клас
  Боряна Петрова-учител ГЦО II а клас
  Елена Кирилова-учител ГЦО II б клас
  Верка Иванова- учител ГЦО II в клас
  Ивета Георгиева-учител ГЦО II г клас
  Таня Колева– учител ГЦО ІII а клас
  Николина Ковачева- учител ГЦО III в + б клас
  Женя Стоянова – учител ГЦО IIІ г+б клас, учител по английски език
  Николай Стоянов- учител ГЦО IV а + б клас
  Сияна Шарпова- учител ГЦО IV в+г клас
  Пенка Стойкова-Стрежева- учител ГЦО V клас

  Димитринка Генчева– учител по музика в начален и прогимназиален етап
  Костадин Бирбочуков- учител физическо възпитание и спорт в начален и прогимназиален етап
  Кирчо Петков- учител физическо възпитание и спорт в начален и прогимназиален етап
  Павлина Иванова- учител по изобразително изкуство в начален етап
  Ваня Николова Маврова- хореография в начален и прогимназиален етап
  Севдалин Трендафилов- хореография в начален и прогимназиален етап
  Надежда Сандева– учител по английски език в начален и прогимназиален етап
  УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:
  Диана Иванова-Дойнова- български език и литература /класен ръководител V г клас
  Таня Трандева- български език и литература/класен ръководител VII а клас
  Яна Костадинова- български език и литература/класен ръководител VI г клас
  Росица Стефанова- математика/физика/ИТ/ класен ръководител V в клас
  Красимира Беловска– математика/ИТ/ класен ръководител VI в клас
  Валентина Атанасова- математика/ИТ/ класен ръководител VII б клас
  Димитър Митев- история и цивилизации/ класен ръководител V б клас
  Васка Чакърова- география и икономика/биология и ЗО/
  Ивелина Славова- химия и ООС/човекът и природата/ ИТ класен ръководител VI а клас
  Милена Кашукеева-Ангелски – учител по английски език/ класен ръководител VI б клас
  Димитринка Генчева- учител по музика
  Тодор Жеков- изобразително изкуство
  Севдалин Трендафилов- хореография класен ръководител на V a клас
  Ваня Николова Маврова- хореография
  Ивелина Колева- технологии и предприемачество класен ръководител VII в клас
  Кирчо Петков- учител физическо възпитание и спорт в начален и прогимназиален етап
  Костадин Бирбочуков- учител физическо възпитание и спорт в начален и прогимназиален етап
  ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ:
  Нели Андреева- ресурсен учител
  Петя Георгиева- педагогически съветник
  Жулиета Вечерникова- логопед
 • УЧИТЕЛИ 2023-2024

Страници