Педагогическа колегия

 • Пепа Марчева Пепа Марчева
  ДИРЕКТОР
  Телефон: 0879565088
  E-mail: lkaravelov@abv.bg
  Ивайло Бинев-  Ивайло Бинев
  ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
  Телефон: 0879565077
  E-mail: lkaravelov@abv.bg
  Женя Илиева  Женя Илиева
  ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
  Телефон: 0879565077
  E-mail: lkaravelov@abv.bg
 • НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ:
  Галина Томова- класен ръководител на Іа клас
  Ивалина Гюрова- класен ръководител на Іб клас
  Валентина Гинева- класен ръководител на Iв клас
  Гергана Гинева-Йорданова класен ръководител Іг клас
  Веска Кръстева- класен ръководител на ІIа клас
  Николина Стоянова- класен ръководител на ІIб клас
  Галина Христова -класен ръководител на IІв клас
  Надежда Сандева – класен ръководител на IIг клас и учител по английски език
  Йорданка Тодорова- класен ръководител на ІIIа клас
  Боряна Дичева- класен ръководител на IІIб клас
  Миглена Марков-Господинова -класен ръководител на ІIIв клас
  Анелия Шидерова – класен ръководител на III г клас
  Иванка Петкова -класен ръководител на ІVа клас
  Камелия Янчева -класен ръководител на ІVб клас
  Славка Камбурова -класен ръководител на ІVв клас
  Татяна Георгиева – класен ръководител на IV г клас
  Благовестка Дерменджиева- учител ГЦО І клас
  Костантина Радулова – учител ГЦО І клас
  Венцислава Борисова -учител ГЦО І клас
  Верка Иванова -учител ГЦО І клас
  Татяна Видева – учител ГЦО ІI клас
  Яна Костадинова- учител ГЦО ІI клас
  Ваня Стоева- учител ГЦО ІI клас
  Николина Ковачева- учител ГЦО ІII клас
  Йоана Петрова- учител ГЦО ІII клас
  Женя Стоянова- учител ГЦО ІII клас
  Пенка Стойкова- учител ГЦО IV клас
  Николай Стоянов учител ГЦО ІV клас
  Димитринка Генчева – учител по музика
  Костадин Бирбочуков -учител физическо възпитание и спорт
  Павлина Иванова- учител по изобразително изкуство
  Ваня Николова Маврова -хореография
  Севдалин Трендафилов- хореография
  УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:
  Росица Стефанова -математика / физика / инф.технологии / класен ръководител VIIа клас
  Диана Иванова-Дойнова- български език и литература / класен ръководител VIIб клас
  Красимира Беловска – математика / инф.+пт-+технологии/ класен ръководител VIв клас
  Димитър Митев- история и цивилизация / класен ръководител V a клас
  Васка Чакърова география и икономика/ биология и ЗО / класен ръководител Vб клас
  Ивелина Славова химия и ООС, /човекът и природата/ инф.технологии класен ръководител VI а клас
  Мария Кръстева- български език и литература класен ръководител VIб клас
  Петя Гаврилова- учител по английски език
  Димитринка Генчева -учител по музика
  Тодор Жеков -изобразително изкуство замества го Тодор Захариев
  Севдалин Трендафилов- хореография
  Ваня Николова Маврова -хореография
  Ивелина Колева- технологии и предприемачество класен ръководител Vв клас
  Кирчо Петков физическо възпитание и спорт
  Костадин Бирбочуков -учител физическо възпитание и спорт
  Други специалисти
  Петя Гюрова- педагогически съветник
  Жулиета Вечерникова- логопед
 • УЧИТЕЛИ 2019-2020

Страници