ОРЕС

Информация за възможностите и процедурите за преминаване в ОРЕС при извънредна обстановка

Преминаване към ОРЕС за отделен ученик
Заявление и декларация за преминаване в ОРЕС

Страници