Документи съгласно чл. 263 ал.1-5

Наименование Файл Забележка
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – ГР. БУРГАС Стратегия ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2028 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА  ДЕЙНОСТTA ПДУ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ УУП ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
Форми на обучение ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ГОДИШЕН  ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

Годишен план ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Страници