Ръкотворен живот

Модулът включва четири подмодула със съответните характеристики:bouncy castle

  • Бит и поминък – учениците усвояват знания за възникването на труда, основните оръдия на труда и материалите, от които се изработват. Придобиват знания относно занаятите на хората в миналото  и развиват умения да изработват изделия, свързани с бита и традициите .
  • Фабрика за красота – Учениците се запознават със съвременните техники за изработване и украса на изделия и предмети от бита, усвояват знания и техники за работа с различни видове хартия и др.
  • Развлечения – На учениците се предоставя възможност да спортуват, запознавайки се с игри на открито и на закрито. Разучават и такива, характерни за времената на техните родители и близки и се научават да се забавляват без наличието на съвременните технически средстша. Развиват качества като съобразителност, прецизност и бързина.
  • Празници – Учениците усвояват знания за празници и обичаи, характерни за българския народ, систематизирани в два цикъла – пролетни и зимни празници. Научават интересни легенди за всеки от тях и имат възможност за практическа работа – изработка на изделие, характерно за съответния празник и обичаите, свързани с него.

Добри практики:

http://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2019/05/Rakotvoren-zhivot.ppt

https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2022/05/Modul-Rakotvoren-zhivot-2020.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=3Cvtq6Wmf8E

https://www.youtube.com/watch?v=jJWrZa1yPnA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=5GMcDPuHfwM

 

Страници