ГРАФИЦИ

Наименование Файл Забележка
 ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ doc I -ри   учебен срок
2023-2024 година
 ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ doc I -ри   учебен срок
2023-2024 година
 График за консултации с ученици и работа с родители doc I -ри   учебен срок
2023-2024 година
 ГРАФИК ДЕЖУРСТВО doc I -ри   учебен срок
2023-2024 година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ doc I -ри   учебен срок
2023-2024 година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУЧ doc I -ри   учебен срок
2023-2024 година
ДНЕВЕН РЕЖИМ pdf Учебна
2023-2024 година
 

Седмична програма

pdf I -ри   учебен срок
2023-2024 година

 

Страници