ГРАФИЦИ

Наименование Файл Забележка
 ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ doc II-ри   учебен срок
2022-2023 година
 ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ doc II-ри   учебен срок
2022-2023 година
 График за консултации с ученици и работа с родители doc II-ри   учебен срок
2022-2023 година
 ГРАФИК ДЕЖУРСТВО doc II-ри   учебен срок
2022-2023 година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ doc I-ри   учебен срок
2022-2023 година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУЧ doc I-ри   учебен срок
2022-2023 година
ДНЕВЕН РЕЖИМ pdf I-ри   учебен срок
2022-2023 година
 

Седмична програма

pdf I-ри   учебен срок
2022-2023 година

 

Страници