ГРАФИЦИ

Наименование Файл Забележка
 ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ doc II  учебен срок
2020-2021 година
 ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ doc II учебен срок
2020-2021 година
 График за консултации с ученици и работа с родители doc II учебен срок
2020-2021 година
 ГРАФИК ДЕЖУРСТВО doc II  учебен срок
2020-2021 година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ doc I  учебен срок
2020-2021 година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУЧ doc II  учебен срок
2020-2021 година
ДНЕВЕН РЕЖИМ pdf II  учебен срок
2020-2021 година
 

Седмична програма

pdf II  учебен срок
2020-2021 година

 

Страници