ГРАФИЦИ

Наименование Файл Забележка
 ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ doc I   учебен срок
2021-2022 година
 ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ doc I   учебен срок
2021-2022 година
 График за консултации с ученици и работа с родители doc I   учебен срок
2021-2022 година
 ГРАФИК ДЕЖУРСТВО doc I   учебен срок
2021-2022 година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ doc I  учебен срок
2020-2021 година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУЧ doc I   учебен срок
2021-2022 година
ДНЕВЕН РЕЖИМ pdf I   учебен срок
2021-2022 година
 

Седмична програма

pdf I   учебен срок
2021-2022 година

 

Страници