Планове

Наименование Файл Забележка
 ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПЛАН ЗА БДП doc    ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
 ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПЛАН РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
 ПЛАН НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
 Заповед на министъра на образованието за завишен брой ученици
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, МОТИВИРАЩИ УЧЕНИЦИТЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ- СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМСТВЕНОСТ В УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  ІV–V КЛАС doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции doc ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
Училищен учебен план doc

 

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Страници