Сценични изкуства

 

Сценични изкуства – иновативно обучение чрез синтез на музика, танц, художествено слово и театър за приобщаване към света на изкуството и разгръщане на творческия потенциал на учениците. Обучението ще предостави възможност за изява на вродените  артистични заложби на децата. Формиране на  дикция, артикулация и правоговор. Умения за вербално и невербално общуване с аудитория, артистично интерпретиране на художествен текст.

Добри практики :

https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2022/05/MODUL-Sts.izk.-rod.sreshta.pptx

https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2022/05/MODUL-stsenichni-2020.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=M2BSbzU5dTU

 

https://www.youtube.com/watch?v=M6kRGLD8SUk

 

Страници