Сценични изкуства

 

Сценични изкуства – иновативно обучение чрез синтез на музика, танц, художествено слово и театър за приобщаване към света на изкуството и разгръщане на творческия потенциал на учениците. Обучението ще предостави възможност за изява на вродените  артистични заложби на децата. Формиране на  дикция, артикулация и правоговор. Умения за вербално и невербално общуване с аудитория, артистично интерпретиране на художествен текст.

Страници