Педагогическа колегия

 • Пепа Марчева Пепа Марчева
  ДИРЕКТОР
  Телефон: 0879565088
  E-mail: lkaravelov@abv.bg
  Ивайло Бинев-  Ивайло Бинев
  ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
  Телефон: 0879565077
  E-mail: lkaravelov@abv.bg
  Женя Илиева  Женя Илиева
  ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
  Телефон: 0879565077
  E-mail: lkaravelov@abv.bg
 • НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ:
  Веска Кръстева-  класен ръководител на Іа клас
  Николина Стоянова-  класен ръководител на Іб клас
  Красимира Беловска-  класен ръководител  на Iв клас
  Надежда Сандева класен ръководител Іг клас
  Йорданка Тодорова- класен  ръководител на ІIа клас
  Боряна Дичева-  класен ръководител на ІIб клас
  Миглена Маркова  -класен ръководител на IІв клас
  Анелия Шидерова – класен ръководител  на IIг клас
  Райна Ковачева- класен ръководител на IІIб клас
  Иванка Петкова- класен ръководител на ІIIа клас
  Славка Камбурова -класен ръководител на ІIIв клас
  Татяна Георгиева – класен ръководител на ІIIв клас
  Камелия Янчева -класен ръководител на ІVа клас
  Галина Томова -класен ръководител на ІVб клас
  Ивалина Гюрова -класен ръководител на ІVв клас
  Татяна Тодорова- учител ГЦО І клас
  Гергана Гинева – учител ГЦО І клас
  Пламена Миринчева  -учител ГЦО І клас
  Златина Маринова  -учител ГЦО І клас
  Женя Стоянова  – учител ГЦО ІI клас
  Валентина Гинева- учител ГЦО ІI клас
  Николина Ковачева- учител ГЦО ІI клас
  Николай Стоянов учител ГЦО ІII клас
  Венцислава Борисова- учител ГЦО ІII клас
  Пенка Стойкова- учител ГЦО IV клас
  Димитринка Генчева – учител по музика
  Костадин Бирбочуков -учител физическо възпитание и спорт
  Павлина Иванова- учител по изобразително изкуство
  Румяна Георгиева – учител по английски език
  УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:
  Росица Стефанова -математика / физика / инф.технологии кл. ръководител VIа клас
  Диана Иванова-Дойнова- български език и литература кл. ръководител VIб клас
  Калина Иванова-  математика / инф.технологии кл.ръководител Vв клас
  Веселка Тодорова- история и цивилизация/ география и икономика кл.ръководител VIIб клас
  Ивелина Славова химия и ООС/биология и ЗО /човекът и природата/ инф.технологии кл. ръководител Vа клас
  Мария Кръстева-  български език и литература кл.ръководител Vб клас
  Петя Гаврилова английски език
  Димитринка Генчева -музика
  Тодор Жеков -изобразително изкуство
  Севдалин Трендафилов- хореография
  Ваня Николова Маврова -хореография
  Ивелина Колева- технологии и предприемачество кл.ръководител VIIa клас
  Кирчо Петков физическо възпитание и спорт


  Други специалисти
  Петя Гюрова- педагогически съветник
  Валя Мантарева- логопед
 • УЧИТЕЛИ 2019-2020