Прием I клас

Уважаеми родители, кандидатстването за I клас се извършва на следната платформа :  https://www.uburgas.org/

Oфициалното стартиране на регистрациите на 11.05.2021 от 8:00 ч.

Прием за учебната 2020-2021 година : https://lkaravelov.net/?p=3891

 

Може да се запознаете с правилата за прием на деца в ДГ и I клас за учебната 2021-2022 г. тук : https://www.burgas.bg/uploads/3dfbbeacb75843576703a3446ed22597.pdf

 

Заповед за 1 клас : https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2020/05/CCI_000156.jpg