Иви и Енчо

И през настоящата година учениците от 3 клас продължиха работата си по проект “Иви и Енчо” на електрокомпания EVN.Проектът предизвиква огромен интерес у учениците и учителите. Нашите партньори се стараят и осигуряват добра обезпеченост на  часовете с дидактични материали.

 

Презентации , изработени от учениците от III а, б,в и г клас може да видете тук:

Дата Наименование Файл Забележка
 04.2017 Презентация III а  клас  III а клас   ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
04.2017 Презентация III  б  клас III б клас ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
 04.2017 Презентация III  в  клас III в клас ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
 04.2017 Презентация III  г  клас III г клас ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА