ГРАФИЦИ

Наименование Файл Забележка
 ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ doc I  учебен срок
2019-2020година
 ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ doc I  учебен срок
2019-2020година
 График за консултации с ученици и работа с родители doc I  учебен срок
2019-2020година
 ГРАФИК ДЕЖУРСТВО doc I  учебен срок
2019-2020година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ doc I  учебен срок
2019-2020година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУЧ doc I  учебен срок
2019-2020година
ДНЕВЕН РЕЖИМ pdf I  учебен срок
2019-2020година
 

Седмична програма

pdf I  учебен срок
2019-2020година