ГРАФИЦИ

Наименование Файл Забележка
     
 ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ doc I  учебен срок
2020-2021 година
 ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ doc I  учебен срок
2020-2021 година
 График за консултации с ученици и работа с родители doc I  учебен срок
2020-2021 година
 ГРАФИК ДЕЖУРСТВО doc I  учебен срок
2020-2021 година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ doc I  учебен срок
2020-2021 година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУЧ doc I  учебен срок
2020-2021 година
ДНЕВЕН РЕЖИМ pdf I  учебен срок
2020-2021 година
 

Седмична програма

pdf I  учебен срок
2020-2021 година
Заявление за издаване на удостоверение за преместване pdf
Заявление за прием в училище pdf
Заявление до класния ръководите за отсъствие 3 дни

 

pdf
Заявление до директора за отсъствие 7 дни pdf
 

Заявление и декларация за обучение в електронна среда

pdfpdf
Заявление за издаване на служебна бележка за учене в електронна среда от разстояние pdf